Leren om doeltreffend te zijn in (zelf)heling in elk opzicht. Hoe HET WERKT, WAAROM HET WERKT.
Verwonder je over eenvoud en de positieve manier waarop werken met levenskracht en het omgaan met levenskracht geleerd kan worden.

Natuurlijke Vitale bronnen aanspreken en positief toepassen voor gezondheid voor jezelf en ook met anderen. Je werkt met aandacht, adem, met kleur, klank. Natuurlijk met een positieve intentie. Zodat je je meteen je Vitaliteit kunt voelen.

Hoe werkt Quantum Touch® en waarom voel ik me daardoor VITAAL?

Het meest belangrijke is het leren focussen (de aandacht richten) op het versterken van de vitale levenskracht (Chi, ki of prana). Dit gecombineerd met intentieademhaling en lichaamsbewustzijn. En versterkende technieken die de vitale levenskracht doen laten stromen, waardoor we ons prettig(er) voelen.

Quantum-Touch biedt een eenvoudig en helder ‘raamwerk’ waarbinnen de Vitale Levenskracht beheerd kan worden. Zowel voor degene die hier voor het eerst mee gaan leren omgaan als de ervaren beoefenaar van onder meer Yoga en Qi kung biedt de training toepasbaar gereedschap om binnen de eigen situatie Vitaliteit en Gezondheid te bevorderen.

Vanuit de acceptatie van wat er is stemt de beoefenaar zich af op een situatie, een pijnplek of daar waar een emotie wordt ervaren. Met de aandacht op de levenskrachtenergie zal via resonantie het natuurlijk evenwicht kunnen herstellen. De beoefenaar werkt met aandacht, adem, afstemmen en resoneren met een positieve intentie. Het natuurlijke vermogen om te helen wordt aangesproken in degene die behandeld wordt.

Praktisch, doeltreffend en ook nog erg fijn om te doen.

Blijer, vitaler,  zelfverantwoordelijker en gezonder in je leven en je werk staan. Een prettige leef- en werksfeer creëren. Jezelf en de ander bijstaan bij ziekte- en ontwikkelprocessen. Echt, we kunnen allemaal een positieve Vitale invloed uitoefenen, in welke situatie dan ook.

Bij het voorkomen ZIEKTEVERZUIM, en PREVENTIEF zorg leren dragen. Basiskennis voor iedereen, ook heel welkom voor de ervaren therapeut, verzorger, arts of patiënt. Ook om te genezen van (de gevolgen van) grensoverschrijdend gedrag of het voorkomen van grensoverschrijding. Leer omgaan met Vitale Levenskracht via Quantum-Touch. Dit biedt handvatten voor ieder die met Levenskracht en Vitaliteit wil omgaan.

Boek nu je plaats voor dit event!

 • nuchter
 • helder
 • aandachtig
 • vitaliserend
 • bewust-zijn
 • adem
 • intentie
 • klank en kleur
 • voor iedereen te leren

Met een overzichtelijke presentatie en trainer die zeer ervaren is en tevens kennis heeft van oude en nieuwe tradities.

De training is zeer praktisch en ook de meest kritische mind zal de eenvoud en natuurlijke kracht herkennen en kunnen toepassen.

De training duurt altijd 13 uur totaal en is verdeeld over 2 dagen of 4 dagdelen van 3.25 uur.

Het is de officieel geregistreerde Quantum-Touch training en deze kan een aansluiting zijn of een begin of vervolg zijn van een beroepsopleiding tot Quantum-Coach® of aanvullend voor de eigen praktijk. Ook kan de training worden gegeven voor speciale doelgroepen. Bijvoorbeeld:

 • Onder andere medewerkers binnen de Gezondheidszorg leren goede zorg voor zichzelf en de eigen Vitaliteit te hebben. Tevens binnen de eigen grenzen te blijven binnen contactsituaties en om te gaan met grensoverschrijdend gedrag. Het professioneel omgaan met de eigen Vitale Levenskracht. Tools hebben om via de eigen Vitale houding een positieve aanwezigheid te zijn binnen disharmonische situaties en/of ziekteprocessen, goed voor de eigen en anders Gezondheid.
 • Leraren, die zorg voor zichzelf en hun eigen vitaliteit aan hun leerlingen leren overbrengen, en tevens zelf gezonder en vitaler in het leven en werk staan
 • Therapeuten, psychologen, artsen, psychiaters die kennis over de levenskracht en Vitaliteit willen, zodoende beter bij zichzelf te blijven, en tevens handvatten krijgen binnen de eigen professie om met levenskracht en vitale kracht om te gaan, als aanvulling op de eigen professie.
 • Voor hen die beschadigingen binnen de Vitale levenskracht hebben opgelopen.
 • Ieder die gebrek voelt aan Vitaliteit of hier meer kennis en beoefening in wenst.

De door ons gegevenQuantum-Touch Level I is een training die officieel is aangesloten bij Quantum-Touch.com
De training wordt op vele plekken in de wereld aangeboden binnen hetzelfde kader. Men kan worden geregistreerd als deelnemer na het volgen van de 13-urige workshop die afgesloten wordt met een certificaat. Bij de training wordt een full-colour boekje geleverd. Een mogelijke vervolgtraining kan bij iedere aangesloten trainer worden gevolgd. Lifeflows zal met name de basistraining zelf geven en de vervolgtraining faciliteren.